Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - jest to dokładnie całkowity koszt kredytu, który ponosi klient w ujęciu rocznym. Dzięki temu parametrowi klient jest w stanie w łatwy sposób porównać oferty różnych pożyczkodawców.

Tak, klient może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego (umowy kredytu w rozumieniu Prawa bankowego, umowy pożyczki online, umowy o odroczeniu klientowi terminu spłaty, jeśli poniesie koszty odroczenia, umowy o kredyt, kiedy kredytodawca zaciąga zobowiązanie względem osoby trzeciej oraz umowy o kredyt odnawialny) w ciągu 14 dni od podpisania tejże umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed upływem dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Klient nie musi podawać powodu swojej decyzji, ponieważ klient może się rozmyślić i uznać, że kredyt po prostu jest mu niepotrzebny.

Według Ustawy o kredycie konsumenckim, konsument nie ponosi żadnych kosztów za odstąpienie od umowy o kredyt konsumenckim poza odsetkami za okres od dnia wypłaty pieniędzy do dnia spłaty długu.

Każdy pożyczkowdawca zapyta nas o dokument potwierdzający tożsamość. I to w zasadzie jest wymagane minimum. Tylko w niektórych przypadkach firmy poproszą nas o zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę lub kserokopię przyznania renty lub emerytury, jeśli pobieramy te świadczenia.

Pożyczki zaciągane przez internet

Aby pożyczyć pieniądze drogą internetową musimy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej firmy udzielającej pożyczkę, podając dane z dowodu osobistego (imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu), numer konta w banku oraz numer telefonu. Firma może wymagać opisania zawodu wykonywanego wraz z informacjami o zarobkach.

Niektórzy pożyczkodawcy mogą żądać przesłania skanów zaświadczeń o zarobkach, kopii rozliczenia PIT lub wyciągu z banku. Takie skany załącza się w formie elektronicznej do internetowego wniosku. Przy zaciąganiu pożyczki, konieczne jest także dokonanie weryfikacji tożsamości, najczęściej za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego na konto firmy (w kwocie 1 gr lub 1 zł). Te czynności wystarczą, by otrzymać wsparcie finansowe.

Pożyczkę spłacasz przelewając kwotę raty na podane w umowie konto bankowe. Pieniądze można przelać poprzez bank internetowy, wpłacić na poczcie lub w oddziale dowolnego banku. W tytule przelewu należy umieścić informacje o numerze pożyczki/umowy.

W przypadku kredytów zaciąganych przez internet w instytuacjach pozabankowych, decyzja zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut.

Jak najbardziej tak. Można zaciągnąć kilka pożyczek na raz. Trzeba pamiętać tylko, żeby nie figurować w rejestrze dłużników i nie zalegać z opłatami rat zaciągniętych pożyczek.

W przypadku pożyczek zaciąganych przez internet w instytuacjach pozabankowych nie jest ważne na jaki cel zaciągamy pożyczkę. Zatem pożyczkodawca nie zapyta nas po co są nam potrzebne pieniądze.
W przypadku pożyczek bankowych, których proces zaczyna się przez internet, ale całość trzeba dokończyć w oddziale banku będzie potrzebna informacja o celu kredytowania.

Wiele firm pożyczkowych reklamuje się, że daje pożyczki za darmo. Aby uzyskać taką pożyczkę, jednym z warunków, który trzeba spełnić jest otrzymanie takiej pożyczki w danej firmie pierwszy raz. Czyli nie możemy mieć u danego pożyczkodawcy wcześniej zaciągniętych pożyczek. W takim wypadku jest możliwość otrzymania pożyczki, której kwota do spłąty będzie równa pożyczonym pieniądzom. Należy jednak pamiętać, aby ściśle przestrzegać warunków umowy, ponieważ pożyczkodawca może naliczyć opłaty w przypadku ich niedotrzymania.

Chwilówki bez BIK to nic innego jak te same chwilówki czy inne pożyczki zaciągane u pożyczkodawców. Takie firmy bardzo często nie sprawdzają zdolności i zadłużeń w BIK, w szczególności dla bardzo nisko zaciąganych kwot. Także, pożyczki bez bik to te same pożyczki, z dodatkową informacją, że bik klienta nie będzie sprawdzany podczas weryfikacji czy klient może dostać pieniądze.

TOP